Anasayfa / Yönetim Felsefesi

Yönetim FelsefesiDünyada yaşanan hızlı gelişmeler içerisinde mevcut anlayışların ötesine geçebilen liderleri öne çıkartırken, yöneticilerin özellikleri ve yaklaşımları fark yaratıyor. Kısa vadeli sorunları çözen konvansiyonel profiller yerine bugünü yönetirken yarınlar için düşünebilen genç ve yenilikçi bireylerin başarıları artıyor. Bu anlamda başarılı bir yöneticinin çok yönlü ve dinamik kişiliği aynı zamanda içinde bulunduğu kurumu da yeniden tanımlıyor. İlk Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine başladığım 1994 yılından bu yana, hem akademisyenlik hem de bu süreç içerisinde çok sayıda yönetim deneyimi yaşadım. 2008'den bu yana ise önce İTÜ rektörlüğü, ardından da halen yürütmekte olduğum MEF Üniversitesi kurucu rektörlüğü deneyimim doğrultusunda başarılı ve etkin bir yönetici:
 
Bir vizyonerdir...
Yönetici temel sorumluluğu içerisinde kurumların verimli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar, çevresini pozitif anlamda dönüştürebilecek yenilikçi, dinamik ve proaktif bir yönetim anlayışı çerçevesinde katılımcı bir gelecek vizyonunu ortaya koyar.
 
Yenilikçidir...
Mevcut kalıpların ve anlayışların ötesinde öncülü olmayan farklı fikirleri geliştirir, etkili stratejiler üretir. Dünyada meydana gelen kapsamlı ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimleri yakından takip ederken kurumunu yeni fikirler ve iddialı projeler ile öne çıkarır.
 
Şeffaf ve dürüsttür...
Aldığı tüm kararlar hakkaniyetli ve adaletlidir. Şeffaflık ve hesap verilebilirliği kurum içerisinde bir etik gereklilik olarak benimsenmesini sağlar.
 
Çalışma ve takım arkadaşıdır...
Yönetmek bireylere yapacakları şeyleri söylemek değildir. Yönetici kurumun her projesinde uygun bir rol üstlenir, çalışanlar ile yakın çalışır, iyi fikirleri beraber geliştirir ve hayata geçirir.  Kurum içerisinde huzurlu, mutlu ve verimli bir çalışma ortamını sürekli kılar.
 
İyi bir rol modeli ve mentördür...
Yönetici çalışanlarını motive ederken geleceğin yöneticilerini hazırlar, verdiği inisiyatifler ve görevler ile yetenekli gençlerin gelişimlerini destekler. Süreç içerisinde karşılaşılan sorunların çözümü için diyaloğa ve iletişime daima açıktır.
 
Hayatın içerisindedir, iyi bir iletişimcidir...
İçinde bulunduğu toplumun pozitif değerlerini önemser, yönettiği kurum ve toplumun tüm kesimleri arasında güçlü bir bağ oluşturur. Uluslararası ilişkileri güçlendirerek kurumunu global anlamda görünür kılar. Ülkenin ileri gitmesi ve toplumsal başarı için çalışır. Yönetim insiyatifini makamdan değil insanların güveni, desteği ve mutluluğundan alır.

Özgüvenlidir, çevresine güven verir...
Özgüvenli ve başarı odaklı bir yönetici; deneyimli ve yüksek profillinin yanında yetenekli gençlerden oluşan takımlar ile çalışır. Yaklaşımları ve yaptıkları ile kurum içerisinde ve toplumda güven duygusunu hissettirir.