Anasayfa / Ar-Ge Projeleri

Ar-Ge Projeleri

 1. Türkiye Afet Bilgi Sistemi (TABİS) Standartlarının oluşturulması (Yürütücü, İçişleri Bakanlığı destekli)
 2. TABİS’in İstanbul Uygulaması (Yürütücü, Devlet Planlama Teşkilatı destekli)
 3. Deprem Öncesi, Esnası ve Sonrasında Kullanılmak üzere Amerika Illinois Ünversitesi, Orta Amerika Deprem Araştırma Merkezi Patentli Deprem Hasar Analizi Programının Türkiye İçin Geliştirilmesi: İstanbul için örnek çalışma  (Yürütücü, TÜBİTAK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekli)
 4. Rize İl Geneli Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi (Yürütücü, TÜBİTAK destekli)
 5. İstanbul Boğazı Deniz Trafiğinin GPS İle Kontrol Altına Alınması  (Yürütücü, Devlet Planlama Teşkilatı destekli)
 6. Karadeniz'in Güncel Tektoniğinin GPS İle Belirlenmesi (Yürütücü, TÜBİTAK destekli)
 7. Fethiye-Burdur Fay Zonunun GPS ile Belirlenmesi (Yürütücü, TÜBİTAK destekli)
 8. İleri Araştırma ve Eğitim Programları  (Yardımcı Yürütücü, Devlet Planlama Teşkilatı Destekli)
 9. Uzaktan Algılama ve GPS İle İstanbul'da son 10 yıldaki değişimlerin incelenmesi (Yardımcı Yürütücü, İTÜ Araştırma Fonu Destekli)
 10. İstanbul ve Çevresinin Tektoniğinin GPS İle Belirlenmesi (Çalışma Grubu Elemanı, TÜBİTAK destekli)
 11. Trakya Arkeoloji Çalışması (GPS Çalışması Koordinatörü, Fransa Destekli)
 12. İTÜ Araştırma Fonu Projeleri Bilgi Sistemleri Projesi (Çalışma Grubu Elemanı, İTÜ Araştırma Fonu Destekli)
 13. Marmara Bölgesi Sürekli GPS Deprem İzleme Ağı Projesi (İTÜ 2. Temsilcisi, TÜBİTAK destekli)
 14. İTÜ Teknokent Projesi (Çalışma Grubu Elemanı, İTÜ Rektörlüğü destekli)
 15. İTÜ-FEMA Acil Durum Yönetimi Projesi (Çalışma Grubu Elemanı, İTÜ Rektörlüğü ve ABD-FEMA destekli)