Anasayfa / MEF ÜNİVERSİTESİ FLIPPED LEARNING’İN KİTABINI YAZDI

MEF Üniversitesi Flipped Learning'in Kitabını Yazdı

Flipped Learning öğrenme yöntemi ile kurulan MEF Üniversitesi’nin bu alandaki tüm bilgi birikim ve deneyimlerini kaleme aldığı kitabı, İngiltere’nin en prestijli yayınevi Emerald Publishing tarafından yayınlandı. 
 
Yeni kuşağın algısına en uygun olan ve ters yüz öğrenme yöntemi olarak da bilinen flipped learning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayarak yükseköğretimde bir ilki gerçekleştiren MEF Üniversitesi, flipped learning ile ilgili tüm bilgi birikim ve deneyimini bir kitapta toplayarak dünya yükseköğretiminin paylaşımına ve tartışmasına açtı. ‘‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’’ kitabı ile MEF Üniversitesi farklı disiplinlerdeki bu deneyimini, dünya yükseköğretimine örnek ve geleceğe referans kaynağı olması için topladı. 
 
MEF Üniversitesi, flipped learning öğrenme yöntemi ile kuruluş hikayesini ve bu süreçte edindiği deneyimlerini anlatarak dünya yükseköğretiminin paylaşımına sunduğu kitabında fiziki ve coğrafi altyapısından, insan ve entelektüel sermayesine kadar tüm birikimlerini anlatılıyor. Kitap, yönetici, öğretim üyesi, öğrenci ve pedagojik teknik destek personelinin flipped learning ile eğitim-öğretim sürecindeki deneyimlerini içeriyor. 
 
İngiltere’nin prestijli yayınevi “Emerald Publishing” tarafından basılan ve dünya yükseköğretimine kazandırılan farklı disiplinlerde flipped learning uygulamaları hakkında yazılmış ilk eseri olan kitabın yazarlığını MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN ve MEF Üniversitesi Öğrenimde Mükemmelliyet Merkezi Müdürü Caroline FELL KURBAN yaptı. 
Amazon.com Linki: Flipped Approach to Higher EducationMEF ÜNİVERSİTESİ’NDEN İKİNCİ KİTABI “YENİ ÜNİVERSİTE MODELİ”  BAŞLIĞI  VE HARVARD’IN ÜNLÜ PROFESÖRÜ ERIC MAZUR’UN ÖNSÖZÜ İLE ABD’DE YAYIMLANDI 
 
Aktif Öğrenme yöntemi Flipped Learning ile kurulan MEF Üniversitesi’nin bu alandaki tüm bilgi birikim ve deneyimlerini kaleme aldığı ikinci kitabı, Harvard Üniversitesi’nin Ünlü Profesörü Eric Mazur’un önsözü ile Flipped Learning Küresel İnisiyatifi (FLGI) tarafından ABD’de yayımlandı. 
 
Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak da bilinen Flipped Learning, dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayarak yükseköğretimde bir ilki gerçekleştiren MEF Üniversitesi’nin, bu konu ile ilgili tüm bilgi birikim ve deneyimini ikinci kez topladığı kitabı, Harvard’ın ünlü Profesörü Eric Mazur’un önsözü ile ABD’de yayımlandı. ‘‘The New University Model: Scaling Flipped Learning in Higher Education’’ isimli kitap, FL Global Publishing tarafından basıldı ve ABD’de yayımlandı.
 
Dünya yükseköğretimine kazandırılan farklı disiplinlerde Flipped Learning/Aktif Öğrenme uygulamaları hakkında yazılmış bir eser olan kitabın yazarlığını MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi MüdürüDr. Caroline Fell Kurban yaptı ve kitap MEF Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı. 
 
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin yayımlanan ikinci kitap ile ilgili ‘‘Dünyada eğitim sektöründe son yıllarda, yeni nesle uygun, her öğrencinin algı ve anlama hızına göre dönüşen dijital interaktif kaynaklar ön plana çıkıyor. Yeni nesil, öğrenme sürecinde aktif olmak istiyor. Biz MEF Üniversitesi olarak biliyoruz ki, dünyada bugün önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Dijital kaynakların da gelişmesine paralel olarak yüzyıllardır süre gelen eğitim-öğretim yöntemlerinin Y ve Z kuşakları için yaşaması gereken değişim var. Biz bu değişimi MEF’te yıllar önce başlattık ve başardık.Tüm bölümlerinde Aktif Öğrenme modeli Flipped Learning ile kurulan ilk üniversite olarak beş yıllık deneyimlerimizi paylaştığımız bu kitabımız gerek yeni üniversite kuruluşlarında gerekse de mevcutların dönüşümlerinde dikkate alınacak bir kaynak niteliğindedir. Bu anlamda ilk kitabımız İngiltere’nin prestijli yayımevi Emerald Publishing tarafından 2016 yılında ‘‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’’ismi ile yayımlanmıştı.’’ dedi. 
 
MEF’in Kitabının Önsözü Harvard’ın Ünlü Profesörü Eric Mazur’dan
 
MEF Üniversitesi’nin ikinci kitabının önsözü, Harvard Üniversitesi’nin Ünlü Profesörü, Flipped Learning’in yaratıcısı olarak da bilinen tanınmış fizikçi ve aynı zamanda eğitim pedagojisi ve eğitim teknolojileri alanında yaptığı yeniliklerle dünyada kabul görmüş Eric Mazur tarafından yazıldı. 
 
Prof. Mazur kitabın önsözünde eğitim dünyasına şöyle seslendi: “Bu kitapta MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ve Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Direktörü Caroline Fell Kurban bizlere temelinde Flipped Learning olan Yeni Üniversite Modelini sunuyor. Bu modelde üniversite eğitiminin çağın gerekliliklerine uygun şekilde nasıl tasarlanabileceğini tüm detayları ile bulabilirsiniz. Yazarların da altını çizdiği gibi sadece öğrenmenin dönüştürülmesi yeterli olmayacak, notlandırma, öğrenci motivasyonu, öğrenme alanları ve teknolojinin pedagoji ile desteklenmesi üzerine de dikkatlice düşünülmesi gerekecektir. Bu kitabı tüm yenilikçi eğitimciler ve yükseköğretim yöneticileri mutlaka okumalı.”
 
Northern Colorado’da Düzenlenen 5. Flipped Learning Konferansında MEF Üniversitesi’nin İkinci Kitabı tanıtıldı ve Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenmeyi Anlattı
 
Northern Colorado’da bu yıl 5. kez gerçekleşen ve uluslararası çağrılı konuşmacı olarak FLGI dışında sadece dört konuk çağrılı konuşmacı olarak davet edildi: Harvard Profesörü Eric Mazur, birçok İngilizce öğrenme kitaplarının sahibi ve Stanford İngilizce Öğretmeni Robyn Brinks, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban. 
 
MEF’in ikinci kitabı olan ‘‘The New University Model: Scaling Flipped Learning In Higher Education’’ın tanıtımının yapıldığı konferansta MEF Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin kitabın isminin verildiği panelde Eric Mazur, Robyn Brinks, Caroline Fell Kurban ve FLGI Başkanı Jon Bergmann, FLGI’dan Errol St. Clair ile bir aradaydı.
 
Prof. Mazur panel sırasında tüm bölümlerinde Aktif Öğrenme yöntemi Flipped Learning uygulayarak kurulmuş olan MEF Üniversitesi’nin kurucu rektörü ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
 
Eric Mazur Hakkında:
Harvard Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Fizik Bölümü’nde Fizik Profesörü olarak çalışan ve Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde de Lisansüstü dersler veren Prof. Eric Mazur’un kendi geliştirdiği Akran Öğretimi Eğitim Metodu ve Temel Fizik alanında yayımladığı kitapları bulunmaktadır. Dünya çapında ilgi uyandıran kitapları Türkçe dahil birçok dile çevrilmiştir.
Amazon.com Linki: The New University Model: Scaling Flipped Learning in Higher Education 
DÜNYA YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ DÖNÜŞÜMÜN ANLATILDIĞI MEF ÜNİVERSİTESİ’NİN 3. KİTABI “YENİ ÜNİVERSİTE MODELİ : Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenme” BAŞLIĞI İLE ABD’DE YAYIMLANDI 
 
 
Aktif Öğrenme yöntemi Flipped Learning ile kurulan MEF Üniversitesi’nin
bu alandaki tüm bilgi, birikim ve deneyimlerini kaleme aldığı, dünya yükseköğretimdeki dijital dönüşümün, aktif öğrenmenin anlatıldığı ve gelecek perspektifinin yorumlandığı üçüncü kitabı, Flipped Learning Küresel İnisiyatifi (FLGI) tarafından ABD’de yayımlandı.
 
Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak da bilinen Flipped Learning/Aktif Öğrenme uygulamaları, dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayarak yükseköğretimde bir ilki gerçekleştiren MEF Üniversitesi’nin, bu konu ile ilgili bilgi, birikim ve deneyimini yazarak yükseköğretimin gelecek perspektifini de yorumladığı kitabı ABD’de yayımlandı. ‘‘The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL)’’ isimli kitap, FL Global Publishing tarafından basıldı.
 
Dünya yükseköğretimine kazandırılan farklı disiplinlerde Flipped Learning/Aktif Öğrenme uygulamaları hakkında yazılmış üçüncü eser olan kitabın yazarlığını MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi MüdürüDr. Caroline Fell Kurban yaptı ve kitap MEF Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı. Bu alanda yazılmış diğer iki eseri de MEF Üniversitesi adına yine Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Dr. Caroline Fell Kurban yazmıştı.
 
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin yayımlanan üçüncü kitap ile ilgili ‘‘Dünyada eğitim sektöründe son yıllarda, yeni nesle uygun, her öğrencinin algı ve anlama hızına göre dönüşen dijital interaktif kaynaklar ön plana çıkıyor. Yeni nesil, öğrenme sürecinde aktif olmak istiyor. Gelişmekte olan yeni trendler, eğitim öğretim sistemini tümden değiştirecektir. Öğrencinin aranan yeni yetkinlikleri kazanmasına uygun olacak şekilde eğitim süreçlerinin ve ortamlarının yeniden düzenlenmesi, esnek programlar, kısa sürede tamamlanabilen eğitim öğretim süreçleri, kurumların ortak oluşturduğu kaynaklar, eğitimde yeni ücretlendirme modelleri, açık eğitim kaynakları, uzaktan erişimli laboratuvarlar, yapay zeka destekli ders kaynakları, gerçekliği artırılmış sanal ortamlarda öğrenme, robotik, öğrenme kazanımlarının ve davranışlarının veri analitiği ile sürekli izlenmesi, akıllı kampüsler ve blockchain’e geçiş gibi kavramlar yüksek öğretimin geleceğini şekillendirecektir.Bu kitap, gerek yeni üniversite kuruluşlarında gerekse de mevcutların dönüşümlerinde dikkate alınacak bir kaynak niteliğindedir.” dedi.
 
MEF’in Kitabının Önsözü Yine Harvard’ın Ünlü Profesörü Eric Mazur’dan
 
MEF Üniversitesi’nin üçüncü kitabının da önsözü, Harvard Üniversitesi’nin Ünlü Profesörü, Flipped Learning’in yaratıcısı olarak da bilinen tanınmış fizikçi ve aynı zamanda eğitim pedagojisi ve eğitim teknolojileri alanında yaptığı yeniliklerle dünyada kabul görmüş Profesör Eric Mazur tarafından yazıldı. 
 
 
MEF Üniversitesi’nin ilk kitabı: İngiltere’nin prestijli yayımevi Emerald Publishing tarafından 2016 yılında ‘‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’’ismi ile yayımlanmıştı. İkinci kitabı ise ‘‘The New University Model: Scaling Flipped Learning In Higher Education’’ ismi ile Flipped Global Publishing tarafından Haziran 2019’da basıldı
 
Amazon.com Linki: The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL)